Klachtenprocedure
Praktijk voor Huid- en oedeemtherapie tracht altijd de beste kwalitatieve zorg  te bieden. Uiteraard kan het zijn dat u niet of niet geheel tevreden bent en/of een klacht heeft. Wij verzoeken u deze klacht allereerst voor te leggen aan uw behandelend therapeut. Mocht dit niet tot een passende oplossing leiden dan kunt u uw klacht deponeren bij de Patiënten Advies Commissie van de NVH, middels onderstaande procedure.

Alle  werkzame huidtherapeuten binnen de praktijk zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Huidtherapeuten. Deze belangenorganisatie heeft een klachteninstituut in het leven geroepen, alwaar u uw klachten  kunt deponeren.

Onderstaand vindt u de klachtenprocedure en bijbehorende voorwaarden.
Een klacht wordt pas behandeld wanneer u als klager de klacht eerst hebt  voorgelegd aan de betreffende huidtherapeut. Als de afhandeling van uw  klacht niet naar behoren heeft plaats gevonden, pas dan kan de  klachtencommissie uw klacht in behandeling nemen.

U heeft een klacht, wat dan?
Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut u kan helpen.De huidtherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van een zieke of beschadigde huid.

Ongeacht uw specifieke huidprobleem bestaat de aanpak van de huidtherapeut uit  een aantal stappen, waarbij u nauw wordt betrokken. Indien het huidprobleem door de huidtherapeut behandeld kan worden en u stemt hiermee in, dan zal er een therapie plaats vinden.

Hieronder vindt u informatie, wanneer u desondanks niet tevreden bent over bepaalde zaken en wat u daaraan kunt doen.

1. Bespreek eerst uw probleem met de behandelende huidtherapeut.
Wellicht komt u er samen uit als u vertelt waarover u niet tevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling graag anders wilt. Als u het moeilijk vindt uw huidtherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Deze instantie geeft u informatie over uw rechten als patiënt. Zij adviseren u wat te doen met uw klacht of helpen u met het schrijven van een brief. Indien u dat wenst kan er iemand met u meegaan naar een bespreking tussen u en uw huidtherapeut.

2. De klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
de Patiënten Advies Commissie (PAC).
Wanneer een gesprek tussen u en uw huidtherapeut niet tot een voor u  bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de  Patiënten Advies Commissie van de NVH. In deze commissie hebben drie  huidtherapeuten zitting, hun taak is om te bemiddelen tussen patiënt en huidtherapeut.
De commissie neemt de (schriftelijke) klacht in  behandeling, verstrekt informatie en bemiddelt tussen u en de  huidtherapeut. Het doel is om tot een goede oplossing te komen.

De Patiënten Advies Commissie doet geen uitspraken over het recht van een klager op schadevergoeding. Als u gebruik wilt maken van de (gratis)  diensten van deze commissie dan kunt u bij het secretariaat van de vereniging een klachtenformulier aanvragen.

3. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP)
Indien uw  klacht niet door bemiddeling van de Patiënten Advies Commissie van de  NVH kan worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om uw klacht neer te  leggen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). De beroepsvereniging NVH is bij deze Klachtencommissie aangesloten.
Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit een jurist als voorzitter en  twee leden, één namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging NVH.

De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht.Binnen twee weken laat de secretaris van de commissie u schriftelijk weten hoe uw klacht behandeld zal worden.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen u en uw huidtherapeut te verbeteren of de klacht op te lossen. Bemiddeling kan alleen als u en uw huidtherapeut dit allebei willen en de behandelaar lid is van de NVH.

2. De klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. De klachtencommissie doet een aanbeveling aan de huidtherapeut om herhaling van deze klacht in de toekomst te voorkomen.

De Klachtencommissie Paramedici kent geen schadevergoeding toe.
Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie  alle informatie die zij daarvoor nodig acht. De huidtherapeut wordt  verzocht schriftelijk te reageren op uw klacht. Mogelijk wordt ook aan u gevraagd om nadere toelichting. Ook de huidtherapeut kan gevraagd  worden meer uitleg te geven. Misschien zal het zelfs nodig zijn om (een deel van) uw medische gegevens bij uw huidtherapeut op te vragen, of om andere betrokkenen te horen. Uiteraard wordt  hiervoor altijd eerst uw toestemming gevraagd. De Patiënten  Adviescommissie en de Klachtencommissie doen geen juridische uitspraken. Wenst u dit wel, dan dient u een civiele procedure te volgen.

Zowel de Patiënten Adviescommissie als de Klachtencommissie Paramedici,  brengen u voor het behandelen van uw klacht geen kosten in rekening. De Patiënten Adviescommissie en de Klachtencommissie Paramedici gaan  uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Belangrijke adressen en telefoonnummers:
Secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

(aanvragen/downloaden klachtenformulier)
Secretariaat Klachtencommissie Paramedici:
Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel: 033 421 61 89

 

MEEST VOORKOMENDE HUIDPROBLEMEN:
acne
huidonregelmatigheden
littekens
ongewenste haargroei
fibromen
oedeem
schimmelnagels
couperose
rimpels en lijntjes
pigmentvlekken

ONZE BEHANDELINGEN:
acnetherapie
camouflagetherapie
chemische peelings
coagulatie
elektrische epilatie
littekentherapie
microdermabrasie
microneedling
oedeemtherapie
pedicure
 

ERKEND DOOR ZORGVERZEKERAARS
De Huid- en Oedeemtherapie is erkend door zorgverzekeraars. Bepaalde  behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding. Hoeveel er vergoed  wordt kan per verzekeraar en verzekeringspakket verschillen. Raadpleeg  uw polis of vraag uw verzekeraar.

DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT
Tamara Vermeent
Kruisbessengaard 24a
3962 JK  Wijk bij Duurstede
T 0343 575 056
E info@dehuidenoedeemtherapeut.n
l

Follow us on
iconfb